Bli Medlem

Press

Här finns reklam och informationsmaterial som får användas som underlag för artiklar och nyheter i tidningar och på internet, på golfklubbars anslagstavlor, broschyrställ och liknande.

Kontakta oss gärna om ni vill använda materialet – eventuellt har vi nyare och kompletterande material.

Introduktionserbjudande

pdf-fil på en sida

Introduktionserbjudande

 

Presentation av Golfkompis

pdf-fil på en sida

Flyer Golfkompis

 

GK_logo